เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการซื้อสินค้าแบรนด์ PAKASIA เราใส่ใจในบริการหลังการขายอย่างสูงสุดเพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของท่าน เมื่อเราได้รับแบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการจากลูกค้า (Service Registration Form) แผนกบริการลูกค้าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล หลังจากน้ันจะติดต่อท่านผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ให้ท่านทราบโดยละเอียด โดยนโยบายการในการให้บริการของเรามีดังต่อไปนี้ คือ

การเปลี่ยน - คืนสินค้า ภายใน 7 วัน (7Ds Replacement Guarantee)

 • กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง หรือจากการขนส่ง เรายินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าจากท่านสู่เรา (ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ) พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานชิ้นใหม่ให้กับท่าน ทั้งนี้ท่านต้องแน่ใจว่าสินค้าที่ท่านจะส่งคืนน้ัน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรณีส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ เรายินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าจากท่านสู่เรา (ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ) พร้อมดำเนินการส่งสินค้าตามรายการที่ถูกต้องให้กับท่าน ทั้งนี้ท่านต้องแน่ใจว่าสินค้าที่จะส่งคืนน้ัน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่เราส่งได้สินค้าตรงตามรายการสั่งซื้อของท่าน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนให้กับท่าน แต่ท่านไม่พึงพอใจในตัวสินค้าที่ได้รับ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว โดยที่สินค้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า) โดยท่านยินยอมที่จะให้เราหักค่าธรรมเนียมจากการเสียโอกาสทางการขาย และค่าดำเนินการต่างๆ ในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าสินค้า โดยท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าให้กับเรา ทั้งนี้หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่น สินค้าที่รับเปลี่ยนนั้นจะต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิมเท่านั้น และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปยังท่านในทุกกรณี
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าภายใน 7 วันแต่เพียงผู้เดียว
 • นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้าที่ได้รับจากเหตุผลส่วนตัวนั้น จะไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต (Made to Order)
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากทางเรานั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ขอรับคืนสินค้าในทุกกรณี

การซ่อมแซมสินค้า

 • สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งานของตัวท่านเอง ท่านตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมและค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าอื่น ที่มิใช่เป็นของทางร้านมาซ่อมแซม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์โทรศัพท์ 075-810028 ต่อ 0

เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินคืน (Refund), ค่าขนส่ง,เงินค่าสินค้าที่ลูกค้าโอนเกิน และอื่นๆ

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าส่งสินค้า จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)
 4. ทางเราจะดำเนินการโอนคืนไปยังบัญชีของท่านภายใน 7 วันทำการ (หลังจากที่ทางร้านได้เอกสารครบถ้วน)
  (ลูกค้าที่ต้องการขอคืนเงิน, ขอเปลี่ยนสินค้า, ซ่อมแซม โปรดติดต่อเราก่อนทุกครั้งก่อนส่งสินค้าคืน โทร: 075-810028 ต่อ 0)

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ากรณีขอเงินคืน, ขอเปลี่ยนสินค้าและส่งซ่อมสินค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทปกาเซีย จำกัด
8/15 ถนนศฤงคารพัฒนา โครงการเค-อเวนิว ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-810028 ต่อ 0
***ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อผู้ติดต่อกลับ และช่องทางการติดต่อกลับอย่างชัดเจน (พร้อมระบุรายละเอียดความเสียหายของตัวสินค้าอย่างชัดเจน ในกรณีต้องการส่งซ่อมแซมสินค้า)


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้